kayseri universiteli escort

esenyurt escort mecidiyekoy escort

bodrum escort

Genel Cerrahi


Genel Cerrahi

HEMOROİD AMELİYATI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN


SAFRA KESESİ AMELİYATI BİLGİ İÇİN TIKLAYINREFLÜ HASTALIĞI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN                                        MEME KANSERİ VE KADIN BİLGİ İÇİN TIKLAYIN


KAPALI FITIK AMELİYATI BİLGİ İÇİN TIKLAYINGENEL CERRAHİ BÖLÜM HAKKINDABu bölümde Kalın Barsak ve Anüs Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi, Meme Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi, Mide- Barsak Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi, Hepatobilier Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi, Endokrin Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi, Fıtık Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi alanlarında sağlık hizmetleri sunulur.

Tanı Yöntemleri
> Hasta ile görüşme ve fiziki muayene
> Genel laboratuvar incelemeleri
> Radyolojik incelemeler ( röntgen, ultrasonografi, CT, MR, anjiografi, kolanjiografi )
> Endoskopi (özofagoskopi, gastroskopi, kolonoskopi, endoskopik kolanjio-pankreatografi )
> Perkütan biyopsi yöntemleri

Tedavi yöntemleri
> Laparoskopik-endoskopik cerrahi yöntemler
> Klasik cerrahi yöntemler
> Tıbbi tedaviler

 Kalın Barsak ve Anüs Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi
> İnternal Hemoroid (iç hemoroid )
> Anal İnkontinans
> Eksternal Hemoroid (dış hemoroid)
> Perianal Fistül
> Anal Fissür (çatlak)
> Perianal Apse
> Perianal condilloma
> Pilonidal Sinüs (kıl dönmesi)
> Perianal Sinüs
> Kolon Tümörleri
> Kolon Divertikülleri
> Apandist (kapalı apandist ameliyatı)

 Meme Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi
Meme kanserlerinin erken tanısı için yapılması gereken tetkikler uygulanmaktadır.
> Mamografi
> Meme MRG
> Meme USG
> İnce İğne Biyopsisi
> İnsizyonel Biyopsi
> Eksizyonel Biyopsi
> Kanda Tümör Markerları
> Biopsilerin değişik boyama yöntemleri ile patolojik incelenmesi
> Meme Kanseri Cerrahi Tedavisi Mamografi: Halen bazı tip meme kanserlerinin erken teşhisini sağlayan tetkik yöntemidir. Ancak memede radyoaktivite birikimi nedeni ile 40 yaşından önce yapılmamaktadır.

Meme USG: Özellikle memenin iyi huylu kitlelerinin ayırıcı teşhisinde, meme kanserlerinde, koltukaltı lenf bezi değerlendirmesinde ve fibrokistik hastalık takibinde çok önemlidir.

İnce İğne Biyopsisi: Şüphe duyulan kitlelerden ameliyatsız parça alınması yöntemidir.

İnsizyonel ve Eksizyonel Biyopsiler: İnce iğne biyopsisi şüpheli gelirse, kesin tanı için yapılması gerekli küçük ameliyatlardır.

Kanda Tümör Markerları: Ailesinde meme kanseri olanlarda, yüksek risk guruplarında veya meme kanseri ameliyatı geçirmiş olanlarda, nüks takibi için yılda bir yapılması gereken kan testidir.
Memeden alınan biyopsilerin değişik boyama yöntemleri ile incelenmesi özellikle tedavide kullanılacak ilaçların                                                                     belirlenmesi için çok önemlidir.
Mide- Barsak Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi
> Gastroskopi
> Düodenoskopi
> Kolonoskopi
> Ösefagoskopi
> Pasaj Grafileri
> Çiftkontrast Grafiler
> Reflü Hastalığı Laparoskopik (kapalı) Ameliyatları
> Aşırı Şişmanlığın Laparoskopik (kapalı) Ameliyatları (kapalı kelepçe ameliyatı)
> Yemek Borusu Hastalıkları Cerrahi Tedavisi
> Mide Hastalıkları Cerrahi Tedavileri
> İnce Barsak Hastalıklarının Cerrahi Tedavileri
> Kalın Barsak Hastalıkları Cerrahi Tedavileri
> Rektum Hastalıklarının Laparoskopik (kapalı) veya Açık Cerrahi Tedavileri
> Rektal Prolapsus Hastalığının Laparoskopik (kapalı) Ameliyatları

 Hepatobilier Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi
> Safra Kesesi Laparoskopik (kapalı) Ameliyatları
> Safra Yolları Hastalıklarının Cerrahi Tedavileri
> Karaciğer Kitlelerinin Laparoskopik (kapalı) veya Açık Çıkarılması
> Karaciğer Kistlerinin Laparoskopik (kapalı) Ameliyatları
> Laparoskopik (kapalı) veya Açık Dalak Ameliyatları Hepatobilier hastalıklar (karaciğer ve safra yolları hastalıkları) tanısı için gerekli dopler ultrasonografi, ultrason eşliğinde biopsi konusunda deneyimli uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır.

 Endokrin Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi
Endokrin hastalıklarının (goitre, böbrek üstü bezi, pankreas) tanısına yönelik her türlü non-invaziv tetkik yapılmaktadır. Gereken durumlarda ultrason eşliğinde biyopsi uzman ekibimizle gerçekleştirilebilmektedir. > Böbrek Üstü Bezi Hastalıklarının Laparoskopik (kapalı) Ameliyatları
> Guatr Hastalığının Kansız (vessel sealing sistem ile) Ameliyatları
> Pankreas Hastalıklarının Laparoskopik (kapalı) veya Açık Ameliyatları

 Fıtık Hastalıklarının Teşhis ve Tedavisi
> Her Türlü Kasık Fıtığının Laparoskopik (kapalı) Ameliyatları
> Karın Duvarı Fıtığı Laparoskopik (kapalı) Ameliyatları
> Ameliyat Fıtıkları Laparoskopik (kapalı) Ameliyatları
> Mide Fıtığı Laparoskopik (kapalı) Ameliyatları

 Sağlık Kurumumuzda yapılan Laparoskopik (Kapalı) Ameliyatlar
İnsanlığın varoluşunda sadece yaralanmayı onarmaya çalışan cerrahi, zamanla hastalıkları tedavi eden cerrahiye, günümüzde ise insan vücudunun bütünlüğünü bozmadan veya minimal hasarla hastalıkları tedavi eden cerrahiye doğru gelişmiştir. Artık hastalıkları tedavi ederken vücut bütünlüğünde olan hasarın azlığı başarılı cerrahi kabul edilmektedir.İşte bu amaçla Videoskopik cerrahi (kapalı ameliyatlar) hızla artmış ve her koşulda uygulanabilir hale gelmiştir. Bilindiği üzere kapalı ameliyat teknikleri safra kesesi ve mide ameliyatlarında altın standart olarak kabul edilmiş olup diğer organ hastalıklarında da giderek artan bir seyirle kabul görür duruma gelmiştir. Kapalı ameliyatların, açık ameliyatlara göre birçok üstünlükleri mevcuttur. Bunlar daha az ameliyat kesisi, daha az kanama, daha az yara yeri enfeksiyonu, daha az ameliyat sonrası ağrı, ameliyat sonrası daha erken bir sürede yatağa bağlı olmaktan kurtulma ve yemek yiyebilme, hastaneden daha çabuk taburcu olma ve daha az iş-güç kaybıdır.

Laparoskopik ameliyatlarda kanamayı en aza indiren son teknoloji radyofrekans enerjili Plasma Kinetik Sistem kullanılmaktadır. Böylece hem operasyon süresi kısalmakta hem de hemen hemen hiç kanama olmamaktadır.

Kapalı Ameliyatlar
> Kapalı safra kesesi ameliyatı
> Kapalı mide ve mide fıtığı ameliyatları
> Kapalı obezite ( şişmanlık) ameliyatı
> Kapalı kasık fıtığı ameliyatı
> Kapalı böbrek ve idrar yolları ameliyatı
> Kapalı karaciğer kisti ameliyatı
> Kapalı dalak ameliyatı
> Kapalı pankreas ameliyatı

Kapalı Ameliyatların Avantajları
> Daha az ameliyat kesisi
> Daha az kan kaybı
> Daha az yara yeri enfeksiyonu
> Daha az ağrı
> Daha erken normal hayata dönüş
> Daha az hastanede kalış
> Daha az ameliyat izilara escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort avcılar escort escort istanbul kadıköy escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort beylikdüzü escort escort kadıköy escort bodrum