kayseri universiteli escort

esenyurt escort mecidiyekoy escort

bodrum escort

Dahiliye


Dahiliye

İç Hastalıkları tıp biliminin ana branşlarından biridir. İç Hastalıkları uzmanları erişkin çağına ulaşmışbireylerin organ sistemlerinin hastalıkları ile ilgili incelemelerde bulunur, hastalıkların tanısını koyar ve tedavilerini yapar. Diğer yandan sağlık hizmeti verdiği her bireyi, hastalıklardan korumak için alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirir. İç hastalıkları tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eder.


İç Hastalıkları (Dahiliye) Nedir?

Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girer. Solunum yolları hastalıkları, kalp hastalıkları, hipertansiyon, sindirim sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı ve romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir alanı kapsar.


İç hastalıkları erişkin bireyin sağlık sorunlarına sürekli ve bütüncül bir yaklaşım sergileme, diğer disiplinlerle sürekli bilgi alışverişinde bulunma, liderlik ve profesyonellik özellikleri ile modern sağlık sisteminin merkezinde yer alır. İç Hastalıkları güncel tıptaki bilgi birikimi nedeniyle sürekli değişen ve gelişen dinamik bir alandır.


Gelişen yeni teknoloji ve bilim ışığında İç Hastalıkları Bölümü de alt dallara ayrılmaya başlamıştır.


Genel dahiliye bölümü erişkin yaştaki hasta grubunun ilk başvuracağı bölümdür. Ateşli hastalıklar, solunum yolu, sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, trioid hastalıkları genel dahiliye birimine başvurarak ilk teşhis ve tedavi programına alınırlar.

Hastalık teşhisinde radyoloji, biyokimya uzmanlarımızla ve cerrahi girişim gerektiren durumlarda Genel Cerrahi ve diğer cerrahi branşlarla koordineli olarak çalışılmaktadır.

Halk arasında iç hastalıkları olarak isimlendirilen dahiliye, geniş kapsamlı bir bilim dalı olması nedeniyle sağlık sorunu yaşayanlar için bir klavuz görevi üstlenmektedir. Tetkikler çoğunlukla bu klinik tarafından başlatılarak teşhis konulur, hastalığın durumuna bağlı olarak yine ya bu birim tarafından tedavi edilir ya da hasta bir üst branşa sevk edilir.

Check-up
Grip
Bronşit
Zatürre
Hipertansiyon
Kroner Kalp Hastalığı
Kalp Yetersizliği
Ritim Bozuklukları
Guatr
Diyabet (Şeker Hastalığı)
Böbrek Hastalıkları
Gastrit
Ülser
Sinirsel Kolit (Spastik Kolit)
Kabızlık
Ateşli Eklem Romatizması ve diğer romatizmal hastalıklar

İç Hastalıklarının (Dahiliye) tetkik, teşhis ve tedavisi dahiliye servisince yapılmakta olup gerekli görüldüğü taktirde hastalıklarla ilgili daha spesifik birimlerimize (KBB, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Fizik Tedavi, Kardiyoloji gibi) yönlendirme yapılmaktadır.


Hizmetlerimiz

• Solunum Sistemi Hastalıkları
• Genel Sağlık Kontrolü (Check-up)
• Kan Hastalıkları
• Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları
• Karaciger Hastalıkları
• Tiroid Hsatalıkları
• Romatizmal Hastalıklar
• Sindirim Sistemi Hastalıkları
• Endokrinolojik (Hormanal) Hastalıklar
• Yaşlılığa Bağlı Sorunlar

Tanı Yöntemleri

• Röntgen
• Laboratuvar
• Ultrasonografi
• Renkli Doopler Ultrasonografi
• Mamogafi
• Gastroskopi
• Kolonoskopi
• Rektoskopi
• Sigmoldoskopi
• Polipektomi



 

  1. RUTİN KAN VE İDRAR TESTLERİ

·Hemogram (24 parametre kan sayımı)

 

§ WBC

§ RBC

§ HGB

§ HCT

§ PLT

§ PCT

§ MCV

§ MCH

§ MCHC

§ BA%

§ BA#

§ RDW

§ MPV

§ PDW

§ LYM(%)

§ MON(%)

§ GRA(%)

§ LYM(#)

§ MON(#)

§ GRA(#)

§ NE%

§ EO%

 

·Açlık Kan Şekeri

·Tokluk Kan Şekeri

·Alt

·Ast

·Ggt

·Kreatinin

·Tam İdrar Tahlili

 

§ Protein

§ Glukoz

§ Keton

§ Ürobilinojen

§ Bilirubin

§ Kan

§ Renk

§ Görünüm

§ Dansite

§ Ph

§ Lökosiit

§ Nitrit

 

·Ekg

·Akciger Grafisi

 

  1. ULTRASON

  1. DETAYLI TESTLER

·Troponin

·Vitamin B12

·Demir

·Ferritin

·Folat

·Üre

·Alkalen Fosfataz

·Ürik Asit

·Kolesterol Total

·Hdl Kolesterol

·Ldl Kolesterol

·Trigliserit

·Tiroid USG

·Tüm Abdomen USG

·TSH

·Serbest T3

·Serbest T4

·Anti TPO

·Total IGE

·HbA1C

·Sodyum

·Potasyum

·Klor

·Magnezyum

·Kalsiyum

·CRP

·Sedimentasyon

·Tokluk Kan Şekeri

·İnsülin

·Lipaz

·Amilaz

 

  1. ÖZELLİKLİ TESTLER

·Kanser Markerları

·Tiroglobulin

·Anti Tiroglobulin

·Anti Hiv

·HBsAg

·Anti Hbs

·Anti HCV

·Vitamin D

·Çinko

·Burucella

·Doppler USG
· V.B. Özellikli Testler

 

 


(Detaylı Bilgi lütfen (0312) 207 90 00 nolu telefon numaramızı arayınız. )

lara escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort avcılar escort escort istanbul kadıköy escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort beylikdüzü escort escort kadıköy escort bodrum