kayseri universiteli escort

esenyurt escort mecidiyekoy escort

bodrum escort

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bu bölümde Sağlam Çocuk Takibi;Koruyucu Çocuk Sağlığı Hizmetleri, Çocuk Hastalıklarının Erken Teşhis ve Tedavisi> Büyüme ve Gelişmelerinin Değerlendirilmesi, Takibi, Sosyal ve Psikolojik Gelişimlerinin Değerlendirilmesi, Takibi, Aşı Uygulamaları, Aşı Programının Oluşturulması ve Takibi, Çocukluk Çağı Taramaları, Beslenme Eğitimi ve Doğru Beslenme Önerileri, Aile Eğitimi, Genel Pediatri Uygulamaları; 0-16 Yaş Arasında, Tüm Çocuk Hastalıklarının Teşhis, Tedavi ve Takipleri, Acil Müdahale Gerektiren Hastaların Değerlendirilmesi, Alerjik Hastalıkların Teşhis, Tedavi ve Takibi, Yenidoğan;Pediatri Uzmanı Denetiminde Gerçekleştirilen Doğumlar, Monitorizasyon ve Küvözde Takip, Yenidoğan Sarılığı, Emzirme Danışmanlığı ve Emzirme Problemlerinde Çözüm Önerileri, Yenidoğan Bakımı Eğitimi alanlarında sağlık hizmetleri sunulur.

Sağlam Çocuk Takibi


> Çocukların doğumlarından itibaren hastalıklardan korunması, olası hastalıkların erken teşhis ve tedavisine yönelik periyodik muayeneleri yapılmaktadır.
> Periyodik muayenelerde çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimleri değerlendirilmekte, bu doğrultuda aileler bilgilendirilmekte ve tedavileri düzenlenmektedir.
> Aşı uygulamaları, uluslararası pediatri örgütlerinin önerileri doğrultusunda yapılmaktadır. Eksik aşılanmış ya da aşı programı oluşturulmamış çocukların aşıları da planlanmaktadır.


> Koruyucu Çocuk Sağlığı Hizmetleri
> Çocuk Hastalıklarının Erken Teşhis ve Tedavisi
> Büyüme ve Gelişmelerinin Değerlendirilmesi, Takibi
> Sosyal ve Psikolojik Gelişimlerinin Değerlendirilmesi, Takibi
> Aşı Uygulamaları, Aşı Programının Oluşturulması ve Takibi
Çocukluk Çağı Taramaları:


Çocukluk çağında tarama testlerinin yapılması doğumsal hastalıkların erken teşhisi ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişebilecek kalıcı hasarların önlenmesi açısından önemlidir.

> Endokrin ve metabolik hastalıkların taranması (doğumsal hipotiroidi, fenilketonüri, tirozinemi, galaktozemi, glisemik hastalıklar)
> Doğuştan kalça çıkığı taraması
> İşitme ve görme tarama testleri
> Genetik taramalar

Beslenme Eğitimi ve Doğru Beslenme Önerileri
Emziren anneye yönelik beslenme eğitimi
Anne sütü ile doğru beslenme
Ek gıdalara geçişte doğru yöntemler
Vitaminler ve başlama zamanları
Sağlıklı beslenme önerileri
İştahsız çocuklara yaklaşım
Aile Eğitimi
Çocuk hastalıklarında ilk yaklaşım
Acil durumlarda (ateş, havale, yanık, travma) evde ilk müdahale
Ev kazalarından korunma ve güvenlik eğitimi
Çocukların doğru duygusal ve davranışsal gelişimleri için aile eğitimi
Tuvalet eğitimi
Uyku problemi yaşayan çocuklara yaklaşım
Kronik hastalığı olan çocukların evde takibi
Genel hijyen eğitimi
Genel Pediatri Uygulamaları

0-16 Yaş Arasında, Tüm Çocuk Hastalıklarının Teşhis, Tedavi ve Takipleri

> Enfeksiyon hastalıkları
> Solunum yolları hastalıkları
> Kalp hastalıkları (doğumsal kalp hastalıkları, akut eklem romatizması, göğüs ağrısı, ritim bozuklukları, kalp yetmezliği, üfürümlerin araştırılması)
> Endokrin ve metabolik hastalıklar (obezite, yüksek kolesterol gibi sağlık sorunlarının araştırılması, takibi ve metabolik hastalıkların taranması)
> Kan hastalıkları (anemiler, hemoglobinopatiler, pıhtılaşma bozuklukları)
> Mide ve bağırsak hastalıkları (hepatitler, kronik ishaller, kronik karın ağrısı, Çölyak ve Wilson hastalıkları taraması)
> Böbrek ve idrar yolu hastalıkları (tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, yüksek tansiyon, romatizmal hastalıklar)
> Acil Müdahale Gerektiren Hastaların Değerlendirilmesi

Acil müdahale gerektiren hastalar uzman çocuk hekimleri tarafından değerlendirilmekte, tedavileri uygulanmaktadır. Gerektiğinde hastalar çocuk bölümü bünyesindeki gözlem odalarında izlenmektedir.

> Alerjik Hastalıkların Teşhis, Tedavi ve Takibi
> Alerjik hastalıkların teşhisine yönelik cilt ve kan testleri
> Solunum yolu alerjik hastalıkları (alerjik nezle, astım)
> Besin alerjileri
> Egzemalar (kontakt, atopik)

Yenidoğan


Pediatri Uzmanı Denetiminde Gerçekleştirilen Doğumlar

> Tüm doğumlar çocuk hekimi denetiminde gerçekleştirilmektedir.
> Yenidoğanların ilk muayeneleri ve gereken müdahaleleri doğum salonunda yapılmaktadır.


Monitorizasyon ve Küvözde Takip
> Sağlık sorunları olan bebeklerin (hipoglisemi, hipotermi, geçici solunum sıkıntısı, anemi) yaşamsal parametrelerinin monitorizasyonu, küvöz bakımı ve izlemleri yapılmaktadır.
Yenidoğan Sarılığı
> Sarılığı olan bebeklerde nedenler araştırıldıktan sonra gerekli hastalarda fototerapi (ışık tedavisi) uygulamaları yapılmaktadır.


Emzirme Danışmanlığı ve Emzirme Problemlerinde Çözüm Önerileri
Doğum öncesi dönemde anne adayları, anne sütünün yararları ve emzirme hakkında bilgilendirilmektedir.
Doğum sonrası dönemde;


> Emzirme teknikleri uygulamalı olarak anlatılmakta,
> Emzirme ile ilgili problemler (bebeğin memeyi reddetmesi, göğüs ucu çatlak ve yaraları, göğüs gerginliği ve süt düğümlenmesi, meme iltihapları) araştırılmakta ve çözüm önerileri sunulmakta,
> Süt artırma, sağma ve saklama yöntemleri hakkında bilgi verilmektedir.

Yenidoğan Bakımı Eğitimi

Ailelere bebeğin temizliği, giydirilmesi, uyutulması, gaz sancıları, göbek bakımı, pişikler ve alt bakımı ile çevresel faktörlerin düzenlenmesi konularında eğitim verilmektedir.


 

  1. RUTİN KAN VE İDRAR TESTLERİ

· Hemogram (24 parametre kan sayımı)

§ WBC

§ RBC

§ HGB

§ HCT

§ PLT

§ PCT

§ MCV

§ MCH

§ MCHC

§ BA%

§ BA#

§ RDW

§ MPV

§ PDW

§ LYM(%)

§ MON(%)

§ GRA(%)

§ LYM(#)

§ MON(#)

§ GRA(#)

§ NE%

§ EO%

 

· Açlık Kan Şekeri

· Tokluk Kan Şekeri

· Alt

· Ast

· Ggt

· Üre

· Kreatinin

· Tam İdrar Tahlili

 

§ Protein

§ Glukoz

§ Keton

§ Ürobilinojen

§ Bilirubin

§ Kan

§ Renk

§ Görünüm

§ Dansite

§ Ph

§ Lökosiit

§ Nitrit

 

· Ekg

· Akciger Grafisi

  1. ULTRASON

 

  1. DETAYLI TESTLER

· Troponin

· Vitamin B12

· Demir

· Ferritin

· Folat

· Bilirubin Tolal

· Bilirubin Direkt

· Bilirubin İndirekt

· Alkalen Fosfataz

· Ürik Asit

· Kolesterol Total

· Hdl Kolesterol

· Ldl Kolesterol

· Trigliserit

· Tiroid USG

· Tüm Abdomen USG

· TSH

· Serbest T3

· Serbest T4

· Anti TPO

· Total IGE

· HbA1C

· Sodyum

· Potasyum

· Klor

· Magnezyum

· Kalsiyum

· CRP

· Sedimentasyon

· Tokluk Kan Şekeri

· İnsülin

· Lipaz

· Amilaz

 

  1. ÖZELLİKLİ TESTLER

· Kanser Markerları

· Tiroglobulin

· Anti Tiroglobulin

· Anti Hiv

· HBsAg

· Anti Hbs

· Anti HCV

· Vitamin D

· Çinko

· Burucella

· Doppler USG
· vb. testler

 

 


lara escort istanbul escort ataköy escort istanbul escort avcılar escort escort istanbul kadıköy escort şişli escort ataşehir escort kadıköy escort beylikdüzü escort escort kadıköy escort bodrum